R103-5
 
  • مناسب جهت استفاده در سیستم های گونی بافی
  • مناسب جهت استفاده در خطوط تولید بافت گونی و خطوط پشم ریسی
  • افزایش ضریب اصطکاک استاتیکی الیاف و کاهش ضریب دینامیکی آن‌ها
  • خصوصیت مرطوب سازی مناسب برای الیاف و نخ‌های فلت
  • قدرت ضد خوردگی جهت قسمت‌های فلزی و پلاستیکی
  • اثرات محیط زیستی مناسب
چگالی PH فلش پوینت
(c°)
ویسکوزیته
(Cst)
پایداری بو رنگ
0/75 6-7 -- 75 پایدار ملایم مایع شفاف
قهوه ای رنگ