رنگرزی

نفوذ دهنده رنگرزی(رنگزای دیسپرس)                                                                                               R136
نفوذ دهنده رنگرزی(رنگزای راکتیو)                                                                                                                                                          R136-1
نفوذ دهنده رنگرزی(رنگزای خمی)                                                                                                 R136-2
دیسپرس کننده مایع                                                                                                                  5 .F.U.D
ریتاردر                                                                                                                                                                                                                                                                            R108-1
صابون پخت                                                                                                                             G.T.D.5
ضد مهاجرت
                                                                                                                            G.T.D.55
صابون پسشور و مقدمات /آنیونیک                                                                                               G.T.D.11
صابون حلال دار                                                                                                                         G.T.D.9
صابون مقدمات و پسشور و تکمیل                                                                                                 G.T.D.8
نرمکن کاتیونیک ویسکوز                                                                                                                 HCS2
آنتی استاتیک رنگرزی                                                                                                                     ISF5
یکنواخت کننده                                                                                                                          R118-4
جت واش                                                                                                                                 J.W.L.3
ضد کف  سیلیکونی                                                                                                                     ESS16

ضد کف غیر سیلیکونی                                                                                                                F.U.D.2
تلفن های تماس:
خط ویژه :     66570665 021-
     آدرس : تهران- ورامین- شهرک صنعتی چرمشهر- سالاریه - بلوار یاسمن