R102-2 

مناسب جهت استفاده در سیستم های گونی بافی
مناسب جهت استفاده در خطوط تولیدbcf  و بافت گونی pp افزایش ضریب اصطکاک استاتیکی الیاف و کاهش ضریب دینامیکی آنها
خصوصیت مرطوب سازی نرم کنندگی بسیار خوب
قدرت چسبندگی و روان سازی مناسب برای الیاف و نخ های flat
قدرت ضد خوردگی جهت قسمت های فلزی و لاستیکی

اثرات محیط زیستی مناسب

density PH flash point
(c°)
viscosity
(Cst)
emulsion stability odour colour
-- 7 -- 35.89 پایدار ملایم زرد کمرنگ