R114در ابتدا ذکر این مسئله لازم است که اهمیت مصرف روغن بافت در بروز دو خصوصیت ذیل از خود می‌باشد
کاهش ضریب اصطکاک استاتیکی بین نخ و سوزن
کاهش ضریب اصطکاک دینامیکی بین نخ و سوزن
 در صورت تنظیم تزریق روغن در حالت مینیمم آن، این روغن کفایت لازم جهت تأمین خواص روغن بافت را دارد و به دلیل اینکه پایه‌ی این روغن کاملاً معدنی می‌باشد، قابلیت شستشویی بسیار مطلوب با آب دارد، لذا هیچگونه اثر لکه گذاری روی پارچه‌های پنبه‌ای و مصنوعی نگذاشته و فاقد بوی زننده می‌باشد. همچنین این مواد فاقد هرگونه اثر خوردگی و زنگ‌زدگی بر روی سوزن و ابزار آلات ماشین است. این روغن دارای خاصیت آنتی استاتیکی بالا بوده و ضمن کارکرد بهتر دستگاه و کاهش ضریب اصطکاکی نخ و سوزن، در صورتی‌که کالا تولید شده مستقیماً به دست مشتری برسد (مرحله رنگرزی مابین مصرف کننده و بافت وجود نداشته باشد) خواص زیردست و آنتی‌ استاتیکی عالی در پارچه ایجاد می‌نماید

 
 
density PH flash point
(c°)
viscosity
(Cst)
emulsion stability odour colour
-- 7 -- 35.89 پایدار ملایم زرد کمرنگ