ریسندگی و الیاف

                                                                                                                                                                                                                               

ریسندگی و الیاف


اسپین فینیش                                                                                                                                                       I.S.F.4
اسپین فینیش                                                                                                                                                       I.S.F.6
آنتی استاتیک با اکتیو بالا                                                                                                                                   D.T.A.6
میکس آنتی استاتیک و روغن سینتتیک                                                                                                            C.O.L.2
آنتی استاتیک با اسید استرهای چرب                                                                                                                A.S.C.5
آنتی استاتیک به همراه افزودنی های نرم کننده                                                                                                                          I.S.F.5
روغن دولاتابی                                                                                                                                                   B.P.S.40
روغن حل شونده با خاصیت آنتی استاتیک                                                                                                      B.P.S.80
روغن حل شونده                                                                                                                                                 R109-7

نرم کننده کاتیونیک                                                                                                                                            H.C.S.1
نرم کننده پلی آمیدی                                                                                                                                          E.S.S.2

 
تلفن های تماس:
خط ویژه :     66570665 021-
     آدرس : تهران- ورامین- شهرک صنعتی چرمشهر- سالاریه - بلوار یاسمن