R135


این ماده یک عمق دهنده قوی بوده که باعث بهبود شیدهای عمیق و همچنین بهبود زیر دست پارچه های رنگرزی شده به خصوص پارچه­های پلی استری رنگرزی شده با رنگزای دیسپرس می­گردد
:مشخصات
تولید شیدهای عمیق و واضح
پایداری دمایی و خصوصیات فیزیکی
ارائه ثبات رنگرزی مناسب


 
density PH flash point
(c°)
viscosity
(Cst)
emulsion stability odour colour
-- 4-5 -- 1.4 پایدار ملایم سفید شیری شفاف